Ergonomija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Definicija ergonomije
2. Področja ergonomije
3. Vloga ergonomije
4. Ergonomska načela in človeški dejavniki dela
5. Področja v ergonomiji
a. Ergonomska antropometrija in človeška variabilnost
b. Motorično območje dela
c. Živčno-mišični nadzor gibanja med delom
d. Obremenitve telesa med delom: zdravstveni in fiziološki vidik
e. Najpogostejša obolenja, ki so posledica neustreznih delovnih okolij
f. Ocena tveganja za kostno-mišične preobremenitve med delom,
g. Dizajniranje ustreznejših sedečih in stoječih delovnih mest
h. Mišično delo, utrujenost in počitek
i. Pravilno dvigovanje bremen in biomehanika navora, osnove biomehanskih obremenitev med delom
j. Posledice ponavljajočih gibov med delom in ergonomski ukrepi za zmanjšanje tveganja
k. Telesna aktivnost med delom in na delu
l. Obremenitve v vročem/hladnem delovnem okolju in ergonomski ukrepi za zmanjšanje tveganja
m. Obremenitve vida in ergonomski ukrepi za zmanjšanje tveganja
n. Obremenitve sluha in vibracije ter ergonomski ukrepi za zmanjšanje tveganja
o. Odnos delavec-računalnik
p. Bioenergetika med delom in cirkadianimi ritmi

6. Zakonodaja s področja promocije zdravja na delu
7. Programi za promocijo zdravja na delu