Rehabilitacijska medicina

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Splošno o rehabilitaciji
– Pomen rehabilitacije
– Metode dela in merjenja v rehabilitaciji
– Medicinska, psihosocialna, poklicna rehabilitacija
– Rehabilitacija na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvenega varstva

Rehabilitacija pri poškodbah in okvarah lokomotornega sistema
– Rehabilitacija oseb s poškodbami živčno-mišičnega sistema
– Rehabilitacija oseb z degenerativnim ali vnetnim revmatizmom
– Rehabilitacija oseb po amputaciji udov

Nevrološka rehabilitacija
– (Re)habilitacija otrok
– Rehabilitacija oseb po možganski kapi in poškodbah glave
– Rehabilitacija oseb po okvari hrbtenjače
– Rehabilitacija oseb z multiplo sklerozo
– Rehabilitacija gluhih in naglušnih oseb ter slepih in slabovidnih

Rehabilitacija pri internističnih obolenjih
– Respiratorna rehabilitacija
– Rehabilitacija oseb po prebolelem srčnem infarktu

Podporna tehnologija
– Tehnični pripomočki in tehnologija
– Ortotika in protetika
– Tehnike dvigovanja, presedanja, premikanja in nameščanja nepomičnih oseb