Preventiva in rehabilitacija športnika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Osnove športne vadbe:
– Osnovna terminologija (vadbene spremenljivke, metode, obremenitev, napor)
– Zakonitosti procesa športne vadbe (zakon anabolne in katabolne faze, zakon nadpražnega dražljaja, zakon homeostaze)
– Kratek pregled ciklizacije v športu
– Pregled gibalnih sposobnosti in metod razvoja in vzdrževanja

Športne poškodbe
– Kronične in akutne športne poškodbe mišično-skeletnega sistema s poudarkom na kroničnih preobremenitvenih sindromih
o Poškodbe mišic (natrganine, nateg)
o Poškodbe tetiv (tendinopatija, tendinitis, tendinoza, ruptura)
o Poškodbe vezi (nateg, pretrganje)
o Poškodbe kostnih struktur in sklepov (zlomi, stresni zlomi, degeneracija hrustanca, izpahi)
o Poškodbe drugih struktur (meniskus)
– Druge s športom in naporom povezane poškodbe in neželena stanja
o Pretres možganov
o Različne težave z dihali
o Ženska atletska triada
– Najpogostejše poškodbe posameznih telesnih struktur
– Najpogostejše poškodbe v izbranih športnih disciplinah

Mehanizmi nastanka in dejavniki tveganja
– Mehanizmi nastanka poškodb (enkratna preobremenitev, ponavljajoče se submaksimalne obremenitve, dolgotrajna obremenitev)
– Notranji dejavniki
o Struktura športnikovega telesa in telesna sestava
o Razvitost gibalnih sposobnosti
o Živčno-mišično upravljanje gibanja
o Psihološke značilnosti športnika
o Asimetrije mišične jakosti, gibljivosti
o Asimetrije v strukturi in funkciji

– Zunanji dejavniki
o Obseg vadbe in druge značilnosti trenažnega procesa (postopnost, specifičnost)
o Obutev in druga oprema
o Trenažna površina
o Narava športne discipline (kontaktni in nekontaktni športi, ekipni in individualni)
Vrhunski športnik
– Razvitost gibalnih sposobnosti in sistemov v telesu pri različnih tipih športnikov
– Toleranca obremenitev pri športnikih
– Referenčne vrednosti za sposobnosti, fiziološke kazalce ter biomehanska testiranja pri športnikih in primerjava z običajno populacijo

Preventiva športnih poškodb
– Preventivna testiranja
o Testi za ugotavljanje primernosti razvitosti gibalnih sposobnosti
o Testi za ugotavljanje asimetrij v mišični jakosti in moči (dinamometrija, izokinetika)
o Testi za ugotavljanje asimetrij v gibljivosti
o Testi za ugotavljanje nivoja ravnotežne funkcije
o Baterije funkcionalnih testov (Functional movement Screeening)
– Vadbena sredstva za preprečevanje športnih poškodb
o Vadba proti uporu kot preventivno sredstvo (izboljšanje splošne jakosti in moči, odprava lokalnih deficitov, ekscentrična vadba za povečanje odpornosti mišice na poškdobe)
o Vadba gibljivosti kot preventivno sredstvo (odprava deficitov oz. asimetrij v gibljivosti)
o Vadba ravnotežja in stabilnosti kot preventivno sredstvo (izboljšanje živčno-mišičnega upravljanja gibanja)
o Integracija preventivnih vsebin v proces športne vadbe

Kasna rehabilitacija in vračanje v trenažni proces
– Moduliranje vadbeni vsebin in spremenljivk v zaključni fazi rehabilitacije
– Prehod v športno specifična gibanja in obremenitve
– Vloga vadbe proti uporu v kasni rehabilitaciji
– Vloga vadbe gibljivosti v kasni rehabilitaciji
– Vloga vadbe ravnotežja, koordinacije in stabilnost v kasni rehabilitaciji
– Moduliranje vadbenih spremenljivk ob vrnitvi v trenažni proces
– Pomen testiranj v kasni rehabilitaciji in ob vračanju v proces športne vadbe
Vloga in pomen prehrane vrhunskega športnika
– Preventivna vloga prehrane v športu
– Vloga prehrane za zadostno okrevanje med vadbenimi enotami in tekmami

Uporabnost regeneracijskih tehnik v preventivi in rehabilitaciji vrhunskega športnika
– Krioterapija, ultrazvok, masaža, aktivno okrevanje, akupunkturne tehnike, limfna drenaža