Preventiva in rehabilitacija otrok in starostnika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Značilnosti otrok, rast in razvoj:
– Razvoj mišično skeletnega sistema
– Razvoj kardiovaskularnega sistema in aerobne funkcije
– Gibalne sposobnosti v različnih fazah rasti
– Gibalni razvoj in gibalno učenje

Značilnosti starostnikov in upadanje telesnih funkcij:
– Telesne spremembe pri starostnikih (osteoporoza, sarkopenija)
– Upad gibalnih sposobnosti pri starostnikih
– Upad gibalnih spretnosti pri starostnikih
– Upad kognitivnih sposobnosti pri starostnikih
– Upad čutil in spremembe v zaznavi pri starostnikih
– Živčno-mišično upravljanje gibanja pri starostnikih

Športna vadba otrok in starostnikov
– Posebnosti športne vadbe otrok in starostnikov
– Preventivna vadba otrok in starostnikov v športu
– Načelo vsestranske vadbe otrok
– Šport in gibanje za ohranjanje zmogljivosti v starosti
– Skrb za mlade športnike (ohranjanje motivacije, prehrana, socialno življenje, preprečevanje preutrujenosti)

Poškodbe in patologije otrok:
– Športne poškodbe pri otrocih
– Razvojne nepravilnosti in patologije (nepravilnosti drže, juvenilni idiopatski artritis, strukturne asimetrije)
– Nevrološke patologije (cerebralna paraliza, otroci z nevrološko-gibalnimi okvarami)

Poškodbe in patologije starostnikov
– Problematika padcev (incidenca, vzroki)
– Nepravilnosti drže (prsna kifoza, vratna lordoza, pomik glave naprej)
– Bolečina v križu
– Artritis, osteoporoza, zlomi

Preventivna vadba otrok in starostnikov
– Posebnosti preventivne vadbe otrok in starostnikov (vsebina, postopnost, moduliranje spremenljivk)
– Pristop terapevta in ravnanje z otrokom in starostnikom
– Pomen motivacije in psiholoških vidikov pri vadbi otrok in starostnikov

Rehabilitacija otrok in starostnikov:
– Značilnosti procesa rehabilitacije otrok in starostnikov (dinamika celjenja tkiv, odzivi organizma na vadbo jakosti, gibljivost in stabilnosti)
– Vadba vzdržljivosti pri otrocih in starostnikih
– Vadba koordinacije pri otrocih in starostnikih
– Vadba proti uporu pri otrocih in starostnikih
– Vadba gibljivosti pri otrocih in starostnikih
– Vadba stabilnosti pri otrocih in starostnikih

Testne baterije za potrebe športa in rehabilitacije:
– Testne baterije za otroke (Eurofit testna baterija)
– Testne baterije za starostnike (Senior Fitness Test)
– Uporaba splošnejših testov in posebnosti pri njihovi interpretaciji