Praktično usposabljanje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Priprava študentov na praktično usposabljanje: pregled pravilnika praktičnega usposabljanja študentov fizioterapije, pregled možnih učnih zavodov, predstavitev dokumentacije poletne prakse, pregled Izjave učnega zavoda, zbiranje Izjav učnih zavodov, evalvacija poletne prakse, pregled dokumentacije.

Praktično delo v zdravstvenih ustanovah na primarnem in sekundarnem nivoju organiziranosti javnega zdravstva.

Dostopnost