Ocenjevalne metode v fizioterapiji

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Študent se pri predmetu seznani z osnovami:
– Namena ocenjevanja v fizioterapiji
– anamneze, inspekcija, palpacija
– antropometrija
– vzdržljivost, moč, aerobna kapaciteta, ocena integritete in gibljivosti sklepov, aktivna in pasivna gibljivost, meritve obsegov gibov, manualno testiranje mišične moči, dinamometrija, instrumentalno merjenje mišične zmogljivosti, testi izometrične in izokinetične mišične moči, ocena drže in hoje, ocena bolečine, ocena dnevnih aktivnosti, ocena ravnotežja, ocena tonusa in refleksov, meritve dolžin in obsegov udov…
– osnovni klinični testi in sistematično razmišljanje
– obremenilno testiranje in klinični testi srčno-žilne funkcije
– aktivno sodelovanje v inter-profesionalnem timu