Nevrofizioterapija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Osnovni koncepti v nevrologiji, koncepti razmišljanja v nevro fizioterpiji.
• Kratka ponovitev nevro-anatomije in nevro fiziologije človeka
• Razvoj nomralnega motoričnega nadzora in senzo-mortorična integracija
• Načela fizioterapevtske ocene v nevro-fizioterpaiji kot temelj določanja cilje nevrološke obravnave
• Mišični tonus in motnje tonusa
• Plastičnost živčnega sistema
• Načela najpogostejših nevrofizioterapevtskih metod:
• proprioceptivna nevromuskularna facilitacija,
• razvnojna nevrološka obravnava,
• metodi Vojta in Bobath
• Najpogostejša nevrološka stanja in načela nevrološke rehabilitacije
• Ortoze in imobilizacije v obravnavi nevroloških stanj
• Preprečevanje padcev
• Dolgoročna obravnava nevroloških bolnikov

Dostopnost