Nalezljive bolezni in higiena v zdravstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Opredelitev nalezljivih bolezni in njihovih povzročiteljev
– bakterije, virusi, glive, paraziti, prioni (razvrščanje, zgradba, oblike, razmnoževanje, presnova, genetika, rezistenca)
Bakterije in gostitelj:
– Normalna mikrobna flora, patogenost, virulenca, toksini, zoonoze
– prenosi okužb in vrste: lokalna/sistemska okužba, vektorji, rezervoarji, oportunistične okužbe
– bolnišnične okužbe
– antibiotiki in kemoterapevtiki
Laboratorijska diagnostika bakterijskih okužb:
– identifikacija bakterij
– odvzem brisov in vzorcev za laboratorij
– barvanje po Gramu (praktični prikaz v laboratoriju)
Sterilizacija in dezinfekcija:
– fizikalne, kemijske in mehanske metode sterilizacije
– razkuževanje in razkužila
Bakterijske bolezni in njihovi povzročitelji:
– okužbe kože, prebavil, dihal, spolno prenosljive in sistemske okužbe (stafilokoki, streptokoki, gonokoki, pnevmokoki, enterobakterije, salmonele, ešerihije, klostridiji, vibriji, mikobakterije, treponeme, leptospire)
Virusne bolezni in njihovi povzročitelji:
– okužbe kože, prebavil, dihal, spolno prenosljive in sistemske okužbe (herpes, HIV, hepatitis, ošpice, rdečke, poliomielitis, hemoragične mrzlice, virusne driske)
Glivične in oportunistične okužbe:
– okužbe kože in podkožja, sluznic, sistemske okužbe (kandidioza, aspergiloza, kriptokokoza)
Imunski sistem:
– prirojena in pridobljena imunost
– struktura in delovanje imunskega sistema
– imunski odziv, vnetje, antigen, protitelo
– imunizacija (aktivna, pasivna)
– cepljenje in cepiva
Higiena:
– osebna higiena in higiena rok (umivanje, razkuževanje)
– zaščita zdravstvenih delavcev (uporaba zaščitnih sredstev, cepljenja)
– ravnanje z odpadki v zdravstvu
– okužbe v zdravstvu (zakonodaja in organizacija služb, izvajanje nadzora, preventivna ukrepanja za preprečevanje nastanka in širjenja nalezljivih bolezni v bolnišnicah, dejavniki tveganja, problem rezistentnih bakterij)
– higiena prehrane in okužbe s hrano in vodo