Manipulativne in mehkotkivne tehnike

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Študent se pri predmetu seznani z osnovami:
– Zgodovinski pregled in pristopi
– Biomehanične ter kineziološke osnove manipulacisjkih tehnik (anatomija, funkcionalna anatomija, gibanje, funkcijske motnje gibanja, bolečine, senzorika, mehka tkiva, postizometrična relaksacija)…
– Principi in postopki uporabe tehnik manipulacije z namenom zmanjševanja bolečine, povečevanje in/ali ohranjanje OG, zmanševanje oteklin, vnetij in omejitev, doseganje relaksacije, izboljšava elastičnosti kontraktibilnega in nekontraktibilnega tkiva
– Nadaljevanje znanja iz refleksoterapije
– Trigger point terapija
– Teoretične osnove manipulacijskih tehnik
– Hrbtenične povezave
– Indikacije in kontraindikacije
– Ledvena hrbtenica – ocena
– Ledvena rotacija – manipulacije
– Ledvena ekstenzija/fleksija
– Prsna hrbtenica – ocena
– Prsna hrbtenica – manipulacije A/P ter rebra
– Prsna hrbtenica – sede
– Zgornja prsna hrbtenica – rotacije
– Vratna hrbtenica + testiranje stabilnosti
– Vratna hrbtenica – manipulacije
– Klinično odločanje in manipuliranje
– aktivno sodelovanje v interprofesionalnem timu