Gibalna terapija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

M1 (1,5 KT): Osnove vadbenih metod in sredstev
– Ciklizacija v procesu športne vadbe
– Gibljivost mišično tetivnega kompleksa:
o Omejitveni dejavniki (biološko, nevrološko ozadje, vpliv okolja)
o Sorazmerja v gibljivosti
o Pregled sredstev in metod za razvoj gibljivosti
o Vpliv vadbe na omejitvene dejavnike in gibalne vzorce
– Jakost in moči mišičnega sistema:
o Omejitveni dejavniki (biološko in nevrološko ozadje)
o Razmerja v moči in jakosti
o Pregled sredstev in metod za razvoj jakosti in moči
o Vpliv vadbe jakosti in moči na omejitvene dejavnike in gibalne vzorce
– Hitrost:
o Pojavne oblike hitrosti
o Omejitveni dejavniki hitrosti
o Pregled sredstev in metod za razvoj hitrosti
o Vpliv vadbe hitrosti na omejitvene dejavnike
– Funkcionalna sklepna stabilnost in ravnotežje:
o Model stabilnosti
o Omejitveni dejavniki in povezava z ostalimi sposobnostmi
o Sredstva in metode za razvoj sklepne stabilnosti in ravnotežja
o Vpliv vadbe sklepne stabilnosti na omejitvene dejavnike in gibalne vzorce

M2 (1,5 KT): Osnove Gibalne terapije (GT)
– Zgodovina razvoja GT
– Terminologija GT
– Področja delovanja GT
– Načela GT (progresivnosti, nadpražnosti, rednosti, kumulativnosti, stabilnosti, mobilnosti in moči)
– Ocenjevalne in merilne metode za moč/jakost, gibljivost/mobilnost in stabilnost vseh večjih sklepnih sistemov človeškega telesa
– Funkcionalno-anatomsko-biomehanski pristopi za izbor vadbenih sredstev (funkcionalna anatomija, biomehanski principi, artrokinematika in osteokinematika)
– Osnove vrednotenja gibalnih vzorcev
– Delovanje rehabilitacijske ekipe

M3 (1,5 KT): Akutna in subakutna faza rehabilitacije
– Tehnike pasivnega razgibavanja (anatomsko biomehanski principi, tehnike in načela)
– Asistirano gibanje (načini aplikacij, metode asistence, vidiki mobilnosti in jakosti)
– Posedanje (tehnike obračanja, premeščanja in posedanja negibnih ljudi)
– Vstajanje
– Učenje hoje (različni pristopi, podporne tehnike, tehnika hoje z vidika različnih patologij)
– Načela PNF tehnik (Nevrološka načela PNF tehnik, njihovi učinki, vključevanje v rehabilitacijski proces)

M4 (1,5 KT): Preventiva in pozna rehabilitacija
– Vadba mišične jakosti in moči za vse telesne segmente
– Vadba gibljivosti ter mobilnosti za vse telesne segmente
– Vadba sklepne stabilnosti za vse telesne segmente
– Vidiki upoštevanja ustrezne ciklizacije in načel športne vadbe
– Postopnost prehoda na športni teren
– Pomen preventive in specifike ključnih športnih disciplin