Fiziologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Celična membrana: aktivni in pasivni transporti, membranski potencial, akcijski potencial,
Kri in telesne tekočine: sestava in poglavitne na-loge krvi, imunski odziv organizma.
Srce in krvna obtočila: glavni elementi krvnih ob-točil, krvne žile, hemostaza, srčni ciklus, pretok krvi skozi srce, tlačne razlike v srčni mišici in spre-minjanje tlaka v velikih žilah, venski sistem, mikro-cirkulacija, MVS, uravnavanje krvnega obtoka.
Dihala in dihanje: pljučna ventilacija pljučni vo-lumni in kapacitete, alveolarna ventilacija, izme-njava plinov v pljučih in tkivih, prenos plinov po krvi uravnavanje dihanja.
Sečila: ledvice (funkcija nefrona), mehanizem nastajanja seča, glomerulna filtracija, reabsorpcija v tubulusih, urin in uriniranje,
vzdrževanje koncentracij elektrolitov in volumna telesnih tekočin.
Živčni sistem: organiziranost in delovanje živčevja, periferni živčni sistem, somatsko živčevje, vegeta-tivno ali avtonomno živčevje, senzorično živčevje in čutila, višje živčne dejavnosti, sinapse.
Mišičnina: skeletna, srčna, gladka mišičnina.
Motorični sistem: živčno-mišični stik, zgradba živčno-mišičnega stika, motorične enote in njihova aktivacija,
živčno-mišični prenos, mehanizem drsečih fila-mentov, mehanika mišične kontrakcije, energija za mišično delo.
Prehrana in prebava: mehanična aktivnost pre-bavne cevi, sekretorna aktivnost prebavne cevi, vloga žlez v prebavi, vloga encimov in hormonov trebušne slinavke v prebavi, uravnavanje presno-ve.
Kislinsko bazično ravnovesje: uravnavanje pH vrednosti, puferski sistemi.
Endokrini sistem: hipotalamus in delovanje hipofi-ze, češerika ali epifiza ali pinealna žleza, ščitnica, nadledvični žlezi, trebušna slinavka, posteljica ali placenta, hormonom podobne snovi, priželjc.
Reprodukcija: sprožilni dejavniki pubertete, urav-navanje spolne funkcije, menstruacija, nosečnost, porod, menopavza.
Fiziologija mišičnega napora: delovanje krvnih obtočil med naporom, avtoregulacija pretoka krvi skozi mišico, miokini

Dostopnost