Biopsihosocialni pristop v terapiji in rehabilitaciji

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Obravnava pacienta iz perspektive biomedicinskega modela in biopsihosocialnega modela zdravja in bolezni: implikacije za terapijo in rehabilitacijo. Koncept celostne/ holistične obravnave pacienta.
2. Psihološki in socialni (nefiziološki) vplivi na zdravljenje in rehabilitacijo pacienta: (I) sociokultuni dejavniki, (II) kognitivni dejavniki, (III) afektivni dejavniki, (III) osebnost; (IV) vpliv psiholoških dejavnikov na vzburjenje simpatičnega živčevja in mišične napetosti.
3. Implikacije psiholoških in socialnih dejavnikov za obravnavo pacienta: (I) klinični (t.i. red flags) in psihosocialni markerji – t.i. yellow flags); (II) psihosocialni markerji tveganja za nastanek mišično-skeletnih obolenj (III) psihosocialni markerji kot dejavniki vpliva na potek okrevanja in rehabilitacije; (III) identifikacija psihosocialnih markerjev: opazovanje, intervju, presejalni inštrumenti.
4. Izbrani vedenjski in kognitivno vedenjskih pristopi v terapiji in rehabilitaciji: (I) ozadje vedenjske in kognitivno vedenjske terapije, (II) implementacija obeh terapevtskih pristopov v fizioterapiji in klinični dokazi učinkovitosti; (III) izbrani modeli modifikacije vedenja, in njihova aplikacija v preventivni, terapiji in rehabilitaciji (predvsem na področju obvladovanja bolečine): instrumentalno pogojevanje; integrativni model; teorija postavljanja ciljev.
5. Terapevtska komunikacija kot orodje celostne obravnave pacienta: (I) proces vzpostavljanja zaupanja pacient – fizioterapevt (Calgary-Cambridge model kliničnega komuniciranja); (II) terapevtska komunikacija kot podpora pri spreminjanju vedenja in življenjskega sloga pacienta (informiranja, podajanje navodil, nasvetovanje, svetovanje, podpora pri spreminjanju obstoječih miselnih vzorcev in delovanja; motivacijski intervju).
6. Sodobni multidimenzionalni pristopi v obravnavi bolečine: Na klasifikaciji utemeljena kognitivno funkcionalna terapija.