Biomehanika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Uvod:
• Opredelitev biomehanike in njena vloga v športu in fizioterapiji
• Osnovna terminologija področja
• Osnovne mere in enote

Biomehanika mišično-skeletnega sistema
• Kinematika (sistem točkastega in togega telesa, hitrost, pospešek, kroženje in kotna hitrost, kotni pospešek, kinematična obravnava metov, skokov in drugih gibalnih vzorcev, enodimenzionalna in večdimenzionalna gibanja)
• Sile in navori (Newtonovi zakoni, odnos med silo in navorom, kompresijske, strižne, natezne in rotacijske sile, trenje in sile na podlago, gibalna količina in sunek sile, trki in njihova kvaliteta, upor med različnimi gibanji ter v različnih medijih, centrifugalna in centripetalna sila, težišče telesa in center pritiska)
• Delo, moč in energija (odnos med delom in energijo, odnos med delom in silo, moč in učinkovitost gibanja, kinetična, potencialna in prožnostna energija)
• Biomehanika gibanja (analiza in razumevanje cikličnih, balističnih in manipulativnih gibanj, ter statičnih položajev z vidika obremenitev)
o Kompresijske in strižne sile v hrbtenici v različnih položajih
o Sile reakcije podlage med različnimi gibanji (hoja, tek, doskoki, poskoki)
o Sile in navori v sklepih med različnimi gibalnimi nalogami

Biomehanika kardio-respiratornega sistema in notranjih organov

• Tlak
• Mehanika tekočin (hidrostatični zakoni, vzgon, upor tekočin, viskoznost in viskoelastičnost, gibanje tekočin)
o Mehanizmi regulacije krvnega tlaka
o Vazodilatacija in vazkonstrikcija
o Upornost žil in interakcija s krvnim tlakom
• Termodinamika (zakoni termodinamike, specifična toplota, entropija, izparilna toplota)
o Fizikalne zakonitosti in mehanizmi ohlajanja telesa
o Vadba v vročem in hladnem okolju

Človek in fizikalne lastnosti okolja:
• Svetloba (valovna dolžina in frekvenca, osvetljenost in svetilnost, barva in kontrast)
o Vpliv svetlobe na človeško telo
o Zaznavanje svetlobe in barv
• Zvok (glasnost, frekvenca)
o Vpliv zvoka in hrupa na človeško telo
o Zaznavanje zvoka

Osnove elektromagnetizma
• Elektromagnetno valovanje, električni naboj, napetost in tok
• Elektromagnetizem v človeškem telesu

Biomehanska analiza gibanja
• Kinematična analiza gibanja (2D in 3D kinematična analiza, analiza hoje in teka, obsega gibov, izračuni hitrosti in pospeškov telesa ter telesnih segmentov, analiza metov in skokov, doskokov ter poskokov)
• Merjenje sil in navorov (osnove dinamometrije, pritiskovnih plošč in drugih senzorjev sil)
• Elektromiografija (osnovni koncepti zajema elektromiografskih meritev, interpretacija signalov, uporabnost)