Trendi in izzivi v okoljski fiziologiji

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Vsebina bo odvisna od ciljev in ozadja posameznega doktorskega študenta, ki bo predmet izbral. Poglobljena razprava se bo osredotočila na vsaj 3 izmed sledečih tem:
• Hidracija in maksimalna zmogljivost
• Respiratorna fiziologija v zdravju in pri boleznih
• Termoregulacija v vročem okolju
• Fiziologija v breztežnostem okolju ter okolju z zmanjšano težnostjo
• Hipokcija in druge cerebrovaskularne funkcije
• Okoljski vplivi v delovnem okolju
• Fiziologija mraza, ozebline in druge poškodbe zaradi mraza
• Hipobarčna fiziologija, potapljanje in prosto potapljanje
• Imunska funkcija v različnih okoliščinah