Simulacije kot metoda raziskovanja v zdravstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Možnosti raziskovanja s pomočjo simuliranega kliničnega okolja v zdravstvu
• Metode simuliranja patofizioloških stanj, interakcij in intervencij v simuliranih okoljih
• Pripomočki za modeliranje scenarijev v zdravstvu
• Smotrnost uporabe različnih vrst simulatorjev v namene predkliničnega raziskovanja;