Razvoj metod in raziskovanje s področja nutrigenomike in nutrigenetike

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Uvod v nutrigenetiko in nutrigenomiko: pomen za funkcionalna živila in posamezniku prilagojeno prehrano
• Genetska raznolikost prenašalnih beljakovin, ki vplivajo na prenos mikrohranil v povezavi z zdravjem ljudi
• Genetske raznolikosti ključnih encimov metabolnih poti omega-6 in omega-3 maščobnih kislin: njihova vloga pri določanju prehranskih potreb in tveganj za kronične nenalezljive bolezni
2. Nutrigenetika kot orodje za spreminjanje poteka bolezni:
• Nutrigenetika kot orodje pri modulaciji tveganja za razvoj srčno-žilnih obolenj
• Nutrigenetika kot orodje pri modulaciji tveganja za razvoj debelosti in sladkorne bolezni
• Nutrigenetika in Kronova bolezen
3. Mikrobna črevesna združba in interakcije z gostiteljskimi celicami pri kroničnih vnetjih črevesja: pomen personalizirane prehrane
4. Pomembna orodja za ocenjevanje zdravstvenega stanja in tveganj bolezni pri raziskavah s področja nutrigenomike:
• Transkriptomika: pomembno orodje za ocenjevanje zdravstvenega stanja in tveganj bolezni pri raziskavah s področja nutrigenomike
• Proteomika: pomembno orodje za ocenjevanje zdravstvenega stanja in tveganj bolezni pri raziskavah s področja nutrigenomike
• Metabolomika: pomembno orodje za ocenjevanje zdravstvenega stanja in tveganj bolezni pri raziskavah s področja nutrigenomike
• Epigenetika: kakšno vlogo bi lahko imela pri funkcionalnih živilih in posamezniku prilagojeni prehrani?
• Podatkovno rudarjenje in analiza podatkovnih mrež pri nutrigenomiki
5. “Foodomics” – raziskovanje učinkovitosti prehranskih intervencij
6. Nutrigenomika in javno zdravstvo