Raziskovanje bioaktivnih spojin iz hrane

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Naravni viri zdravju koristnih spojin:
• Cianobakterije in alge
• Različni deli rastlin, korenine, listi, cvetovi, plodovi, les, ostankov pri predelavi
• Bioaktivne spojine v živilih rastlinskega in živalskega izvora
• Spojine iz živil, tipičnih v mediteranski prehrani
Toksične spojine v živilih
• Toksini iz gob, školjk, alkaloidi, mikotoksini…)
• Spojine, ki nastajajo pri toplotni obdelavi živil
Sodobni metodološki pristopi za ekstrakcijo in karakterizacijo
• Ekstrakcija spojin iz enostavnih organizmov
• Ekstrakcija iz rastlin
• Ekstrakcija spojin iz živil živalskega izvora
Karakterizacija
• Kromatografske metode
• Nekromatografske metode
• FTIR Fourier transformirana infrardeča spektroskopija
• Ostale spektroskopske metode
Učinki bioaktivnih spojin na človeško telo
In vitro analize:
• Spremembe pH
• Antioksidativni potencial
• Inhibicije encimov
Delovanje na celice:
• Celični cikel
• Proliferacija
• Genske ekspresije, epigenetske spremembe
• Diferenciacija, delitev matičnih celic
• Mutageno ali antimutageno delovanje
Sistemsko delovanje:
• Imunski odziv,
• Vnetno in protivnetno delovanje,
• Vplivi na metabolni profil (glukoza, lipidni profil…)
Specifične terapevtske aplikacije bioaktivnih spojin
• Antioksidanti
• Protitumorske spojine
• Zdravljenje virusnih obolenj
• Spojine za celjenje ran
• Spojine s protimikrobnih delovanjem
• Spojine z ugodnim vplivom na črevesje in črevesne mikrobne združbe
• Spojine, ki pomagajo pri nadzoru telesne teže
• Inhibitorji razvoja metabolnega sindroma
• Spojine za povečevanje športne zmogljivosti
Vključevanje bioaktivnih spojin v funkcionalna živila
Organizacija klinične študije