Raziskave sedentarnosti in telesne neaktivnosti

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Sedentarnost in telesna neaktivnost:
• osnovni pojmi
• kazalniki sedentarnosti in telesne neaktivnosti

Sedentarnost in zdravje:
• prekomerna teža
• vpliv na presnovni sistem
• vpliv na srčno-žilne parametre
• vpliv na kostno mišični sistem
• vpliv na mentalno zdravje

Epidemiologija sedentarnosti in gibalne neaktivnosti:
• pogostost in pojavnost sedentarnosti pri različnih starostnih skupinah (otroci, mladostniki, delovna populacija, starostniki)
• poznavanje epidemioloških spremenljivk in epidemioloških študij ter posameznih izsledkov za nadaljnje raziskovanje

Biomehanika sedenja:
• telesna drža pri sedenju
• problematika sedenja
• vrednotenje biomehanike sedenja: subjektivno (obrazci RULA, ROSA, REBA) in objektivno (kinematika)

Problematika sedentarnosti in telesne neaktivnosti:
• pri različnih starostnih skupinah (otroci, mladostniki, delavna populacija, starejši)
• sedentarnost in javno zdravstvo

Vrednotenje sedentarnosti in gibalne aktivnosti:
• sodobni koncepti vrednotenja sedentarnosti
• načrtovanje, ureditev in zaporedje vrednotenja sedentarnosti
• subjektivno vrednotenje (vprašalniki, dnevniki, ipd.)
• Objektivno vrednotenje (pospeškometri, spirometrija, inklinometrija, ipd.)
• kakovost in ustreznost različnih tipov intervencij in raziskav
• metodika izvedbe intervencij (velikost vzorca, intenzivnost in trajanje intervencije, kontrolna skupinah)
• izbira primernega raziskovalnega dizajna

Ukrepi za preprečevanje sedentarnosti:
• pri različnih starostnih skupinah (otroci, mladostniki, delavna populacija, starejši)
• na delovnem mestu
• v prostem času
• motivacijski / okoljski / kombinirani ukrepi

Preprečevanje sedentarnosti na delovnem mestu:
• promocija zdravja na delovnem mestu (motiviranje, informiranje, delavnice ipd.)
• gibalna aktivnost med izvajanjem dela
• gibalna aktivnost med odmori
• Aplikacija gibalne aktivnosti na delovnem mestu

Oprema in okolje za zmanjševanje sedentarnosti:
• vpliv različnih stolov in miz na pojavnost sedentarnosti
• prilagodljivost stolov in miz
• oblikovanje domačega okolja z namenom zmanjševanja sedentarnosti
• oblikovanje delovnega okolja z namenom zmanjševanje sedentarnosti
• okoljske/urbanistične spremembe za preprečevanje sedentarnosti

Spremljanje, nadzorovanje in optimizacija ukrepov za preprečevanje sedentarnosti
• pomen prečno-presečnih študij
• pomen prospektivnih študij
• pomen kontrolne skupine

Pomen motivacije pri preprečevanju sedentarnosti in telesne neaktivnosti

Dostopnost