Prostorska epidemiologija kroničnih bolezni

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• epidemiološko raziskovanje; relativno tveganje in vzročnost
• geografski informacijski sistemi (GIS); vrste podatkov; viri podatkov; programska orodja
• deskriptivne geografske študije
• študije kopičenja
• korelacijske geografske študije
• odločanje na podlagi analize poti
• priprava zemljevidov
• obveščanje o tveganju
• priprava in prikaz primerov razporejanja bremena raka v Sloveniji