Prenos znanja iz raziskav v zdravstvo

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Viri znanstvenih dokazov v zdravstvu
• Poglobljeno iskanje znanstvenih dokazov v literaturi
• Uporaba znanstvenih dokazov v zdravstvu
• Smernice in omejitve uporabe znanstvenih dokazov v klinični praksi
• Oblikovanje priporočil za prakso