Napredne raziskovalne metode pri preučevanju globalnega zdravja

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Kritična analiza in ocena znanstvene literature, katere rezultate bi bilo možno prenesti v prakso.
• Področja raziskovanja na področju globalnega zdravja.
o Teorije in koncepti, ki se nanašajo na uporabne, multidisciplinarne raziskave na področju globalnega zdravja.

• Načrtovanje raziskave iz področja globalnega zdravja.
o Ključni elementi raziskovalnega procesa od prepoznavanja raziskovalnega vprašanja, izbire teoretičnega okvirja, načrta raziskave, uporabe ustrezne metodologije, analiza in interpretacija rezultatov.
• Napredne raziskovalne metode ter ključi za izbor primerne metode ali metod za odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje.
o Razvoj in uporaba instrumentov za primarno in sekundarno zbiranje podatkov ter analiza podatkov z uporabo pravilnih in ustreznih raziskovalnih metod.
• Etika raziskovalnega dela.

Dostopnost