Napredna fiziologija gibalno športne aktivnosti

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Vsebina bo odvisna od ciljev in ozadja doktorskega študenta, ki bo predmet izbral. Poglobljena diskusija se lahko osredotoči na enega ali več poglavij, ki se nanaša na gibalno športno aktivnost in zdravje, to so:
• Respiratorna fiziologija
• Srčno-žilna fiziologija
• Termoregulacija
• Mišična fiziologija, nevromišična aktivacija
• Spanje in osnove nevrofiziologije
• Principi treningov
• Spremembe pri odsotnosti gravitacije ter hiperbarična fiziologija
• Možganske funkcije
• Okoljski dejavniki

Dostopnost