Javnozdravstveni izzivi na področju varnosti in zaščite

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Patogeni in okužbe, ki se prenašajo s hrano
• Nalezljive bolezni, ki se prenašajo s hrano
• Mikrobna tveganja in živalski produkti
• Patogeni in prenos preko sadja in zelenjave
• Vpliv klimatskih pogojev in sprememb na mikrobno varnost živil
• Mikrobni indikatorji
• Molekularne metode za karakterizacijo mikrobnih patogenov
• Biosenzorji za dokazovanje patogenov, ki se prenašajo s hrano
• Uporaba sekvenciranja naslednje generacije (NGS) za identifikacijo patogenov
• Dizajniranje mikrobiološko varnih živil
• Vključevanje OMIC podatkov v ocenjevanje mikrobiološkega tveganja
• Integrativni vidiki pri ocenjevanju tveganja varnosti živil
• Praktični primeri napredne mikrobiologije v živilski industriji
• Živilski alergeni, kontaminanti in toksini
• Sodobne tehnike za zmanjšanje alergenosti in večjo varnost živil
• Ocena tveganja za nenamerno kontaminacijo z alergeni
• Varnost organskih živil
• Novosti s področja živilske toksikologije
• Kemijska varnost s poudarkom na prehranskih dodatkih
• Živilska nanotehnologija: izpostavljenost kovinam in njihov vpliv na varnost živil in zdravje ljudi
• Konzerviranje živil
• Napovedovanje roka uporabnosti in mikrobiološke kvalitete z uporabo pametnih in neinvazivnih platform
• Dostavni sistemi za uvajanje naravnih antimikrobnih substanc v živila: potrebe, formulacije, uporaba in trenutni trendi
• Metagenomika in živila
• Pakiranje živil
• Novi trendi in tveganja pri pakiranju živil
• Modificirana atmosfera, aktivni, inteligentni in antimikrobni pakirni sistemi
• Novi nanokompozitni pakirni sistemi
• Napredni pakirni sistemi za večjo varnost in kvaliteto živilskih produktov
• Varnost živil in zakonodaja
• Živilska zakonodaja in regulativa
• Trenutno stanje na področju preprečevanja prehrambenih prevar
• Trenutna vprašanja za bolj učinkovito usposabljanje na področju HACCP
• Sledenje in označevanje živil