Interdisciplinarni vidiki preventive za zdravje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. UVOD
• Opredelitev javnega zdravja, pomembni JZ pojmi in koncepti (različne definicije JZ, razvoj in naloge JZ; zdravje, bolezen, klinična medicina, populacijska medicina)
• Organizirana prizadevanja družbe za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja (JZ ukrepi, ravni preventive, nacionalna praksa)
• Pregled velikih zdravstvenih problemov (nalezljive bolezni, kronične nenalezljive bolezni, poškodbe, duševne motnje)
• Določitev in pregled ključnih dejavnikov tveganja (naravni, socialno-ekonomski)
• Zmanjševanje neenakosti v zdravju, z upoštevanjem naravnih in socio-ekonomskih dejavnikov ter spoštovanjem multikulturnosti
• Spremljanje in uporaba kazalnikov zdravstvenega stanja prebivalstva
• Oblikovanje meril za obvladovanje populacijskih zdravstvenih tveganj
• Demografske in epidemiološke spremembe
• Rutinski in občasni viri zdravstvenih podatkov
• Opisna epidemiologija – kazalniki bremena bolezni
• Analitična epidemiologija – epidemiološko raziskovanje
• Prostorska epidemiologija – geografska analiza
• Interpretacija rezultatov epidemioloških raziskav

2. PREVENTIVA ZA ZDRAVJE SKOZI ŽIVLJENJSKI CIKEL

2.1. Interdisciplinarna zdravstvena preventiva usmerjena na otroke in mladostnike

Koncepti oblikovanja individualnih in/ali skupinskih preventivnih programov krepitve zdravja otrok in mladostnikov ter ukrepi, vezani na izbrane pogoste težave v tej populaciji
Nalezljive bolezni in delovanje imunskega sistema
• Gibanje in vadba za krepitev imunskega sistema otrok in mladostnikov
• Vloga hranil pri ohranjanju in krepitvi imunskega sistema otrok in mladostnikov.
• Sodobni izzivi imunizacije in cepljenja otrok: perspektiva zdravstvene nege
• Vloga hranil in/ali bioaktivnih snovi v povezavi z imunskim odgovorom organizma ter variabilnost pri odzivnosti organizma otrok in mladostnikov na vnos bioaktivnih snovi
• Koncept oblikovanja individualnih in/ali skupinskih preventivnih vezanih na preprečevanje okužb
Spolnost
• Preventiva spolno prenosljivih bolezni pri mladostnikih: promocija zdravja
• Promocija zdravja pred zanositvijo
Alergije in astma
• Identifikacija okoljskih dejavnikov tveganja za razvoj astme in alergij
• Prehranske smernice uvajanja alergenov (obdobje nosečnosti, otroštva in mladostništvo)
• Mikrobiota – črevesno-možganska os v povezavi z alergijami pri otrocih in mladostnikih
• Vloga zdravstvene nege pri zdravstveni obravnavi otrok in mladostnikov z astmo/alergijo
• Koncept oblikovanja individualnih in/ali skupinskih preventivnih programov za krepitev zdravja pri otrocih in mladostnikih vezanih na preprečevanje in obvladovanje alergij/astme
• Vadba kot dopolnilo pri obvladovanju astme
ADHD
• Družbeni kontekst razvoja ADHD in posledice ADHD v času odraščanja: pomen načrtovanja promocije zdravja
• Koncept oblikovanja individualnih in/ali skupinskih preventivnih programov za preprečevanje z ADHD povezanimi simptomi pri otrocih (predšolski/šolski) in mladostnikih.
• Vadba kot dopolnilo pri obvladovanju ADHD
• Presnova aminokislin in vnos ključnih hranil (npr. tirozin, triptofan) v povezavi z ADHD
Sladkorna bolezen
• Gibanje otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo
• Družbene spremembe povezane s tveganji za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 pri otrocih in mladostnikih: pomen za načrtovanje promocije zdravja
• Vloga zdravstvene nege pri zdravstveni obravnavi otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo
• Koncept oblikovanja individualnih in/ali skupinskih preventivnih programov krepitve zdravja z namenom preprečevanja razvoja sladkorne bolezni ali preprečevanja njenih zapletov pri otrocih in mladostnikih
• Biomarkerji v povezavi s prehranskim stanjem in sladkorno boleznijo otrok in mladostnikov
Mišično-skeletne težave
• Problematika mišično-skeletnih težav otrok in mladostnikov v kontekstu hitre rasti
• Vloga zdravstvene nege pri zgodnjem odkrivanju in preventivi kronične mišično-skeletne bolečine pri otrocih in mladostnikih
• Modeli zdravstvene skrbi za obvladovanje kronične mišično-skeletne bolečine pri otrocih in mladostnikih ter vloga zdravstvene nege
• Gibalna aktivnost rastočih posameznikov in ergonomski ukrepi za preprečevanje mišično-skeletnih težav
• Preprečevanje pretreniranosti otrok in mladostnikov

2.2. Interdisciplinarna zdravstvena preventiva usmerjena v odraslo populacijo

Koncepti oblikovanja individualnih in/ali skupinskih preventivnih programov krepitve zdravja odraslih ter ukrepi, vezani na izbrane pogoste težave v tej populaciji
Mišično skeletne težave
• Gibalna aktivnost in ergonomski ukrepi za preprečevanje najpogostejših mišično-skeletnih težav delovno aktivne populacije (bolečina v spodnjem delu hrbta, cervikobrahialni sindrom, sindrom karpalnega kanala)
• Modeli zdravstvene nege za preprečevanje in obvladovanje kronične bolečine pri boleznih mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva
• Uporaba posebnih nefarmakoloških metod (KAMZ) za preprečevanje in obvladovanje kronične bolečine
Rak
• Epidemiološki pregled značilnosti rakavih obolenj in identifikacija ključnih dejavnikov tveganja za njihov razvoj
• Prispevek zdravstvene nege v promociji individualnega odkrivanja prisotnosti bolezni in vključevanja v obstoječe presejalne programe za zgodnje odkrivanje rakavih obolenj
• Gibanje za preprečevanje raka v odrasli populaciji
• Uravnotežena prehrana za preprečevanje raka
Zdravje na delovnem mestu
• Model zdravja na delovnem mestu in njegova promocija z vidika dela medicinske sestre
• Ergonomska prilagoditev delovnega okolja in ciljna vadba za preprečevanje delovnih poškodb in zastrupitev
• Vadba in ukrepi na delovnem mestu za ohranjanje srčno-žilnega zdravja
Bolezni srca in ožilja
• Pomen identifikacije dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni povezanih z življenjskih slogom pri načrtovanju promocije zdravja
• Evropske smernice za preventivo srčno-žilnih bolezni v klinični praksi
• Sistemi ocenjevanja in vrednotenja vnosa hranil (biološki markerji, analitske metode), ter razvoj novih programskih orodij in metod za vrednotenje prehranskega statusa odrasle populacije.
• Prehrana in energijski vnos v povezavi s sestavo telesa, vplivom na zdravje in življenjsko dobo odrasle populacije
• Bioaktivne snovi v prehrani, nova živila, kreiranje funkcionalnih živil za preprečevanje bolezni odrasle populacije, molekularne metode za ugotavljanje kakovosti in varnosti živil ter vpliva prehrane na organizem
Respiratorna obolenja
• Preventiva kroničnih respiratornih bolezni v razvitih državah: vloga zdravstvene nege
• Preventiva akutnih respiratornih obolenj skozi vakcinacijo – vloga zdravstvene nege
• Vadba za povečanje dihalne kapacitete in učenje pravilnega dihanja
• Prehrana pri kronični obstruktivni pljučni bolezni
Duševno zdravje in kognicija
• Gibanje kot podporno sredstvo pri zmanjševanju ali preprečevanju depresije in anksioznosti v povezavi z delom
• Družbeni vidiki razvoja duševnih in vedenjskih motenj pri odraslih, vidik različnih kultur
• Preventiva, zgodnje odkrivanje in zgodnja intervencija pri pojavu duševnih in vedenjskih motenj pri odraslih: vloga zdravstvene nege
• Povezava med duševnimi in vedenjskimi motnjami ter biološkimi markerji
• Psihologija, motivatorji za izbiro hrane, sodobne tehnike za promocijo zdravja ter podajanja informacij v povezavi s preventivno prehrano
• Strategije prehranskega ukrepanja pri delovno aktivni populaciji z duševnimi in vedenjskimi motnjami
Zdrava nosečnost
• Identifikacija zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj ploda in potek zdrave nosečnosti in poroda
• Zgodnja preventiva urinske inkontinence: promocija zdravja
• Koncept oblikovanja individualnih in/ali skupinskih programov krepitve zdravja v času nosečnosti (Šola za starše), spoštovanje multikulturnosti

2.3. Interdisciplinarna zdravstvena preventiva usmerjena na populacijo starostnikov

Koncept oblikovanja individualnih in/ali skupinskih preventivnih programov krepitve zdravja starostnikov ter ukrepi, vezani na izbrane pogoste težave te populacije

Bolezni srca in ožilja
• Vloga zdravstvene nege v identifikaciji dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni povezanimi z življenjskim stilom in procesi staranja
• Gibanje za zmanjšanje tveganja za pojav kapi in infarkta pri starostnikih
• Vloga bioaktivnih snovi v prehrani za preprečevanje srčno žilnih bolezni pri starostnikih
Duševno zdravje in kognicija
• Aplikacija strategij za zmanjševanje tveganja za upad kognitivnih funkcij (zlasti razvoj Alzhaimerjeve bolezni) v zdravstveni negi
• Intervencije za preprečevanje depresije, osamljenosti in socialne izolacije med starostniki v okviru promocije zdravega staranja
• Vadba za preprečevanje in zdravljenje nevroloških in psihiatričnih težav (nespečnost, depresija, motnje ravnotežja, demenca)
• Vadba za krepitev gibalno-kognitivnih sposobnosti, najpomembnejših za samostojnost in vsakodnevne aktivnosti
• Vloga bioaktivnih snovi v povezavi z duševnimi motnjami
Sladkorna bolezen
• Gibanje za preprečevanje pojava sladkorne bolezni v fazi inzulinske rezistence
• Dietoterapija pri endokrinih motnjah starostnikov
• Razvoj novih in funkcionalnih živil za preventivno prehrano starostnikov
• Preventiva in obvladovanje sladkorne bolezni in njenih posledic pri starostnikih: vloga zdravstvene nege
• Ovire pri obvladovanju in zdravljenju sladkorne bolezni pri starostnikih
Mišično-skeletni sistem
• Dietoterapija za vzdrževanje kostno-mišičnega sistema pri starostnikih
• Preventiva zapletov s staranjem povezanih bolezni (osteoporoza, menopavzalno obdobje), ki vplivajo na bolezni mišično-skeletnega sistema
• Modeli zdravstvene nege za preprečevanje in obvladovanje kronične bolečine pri boleznih mišično-skeletnega sistema
• Gibanje in usmerjena vadba za preprečevanje ali zdravljenje degenerativnih bolezni kostno-mišičnega sistema (degeneracije sklepov, sarkopenija, osteopenija, upadanje ravnotežja) in posameznih poškodb, značilnih za starostnike (zlom kolka)

Dostopnost