Individualno raziskovalno delo 2

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Samostojno raziskovalno delo na izbranem področju pod vodstvom izbranega mentorja. Raziskovalno delo se obvezno navezuje na preventivo za zdravje, konkretneje pa so vsebine odvisne od izbrane teme.

• Študij strokovne in znanstvene literature s področja
• Jasno zastavljena raziskovalna vprašanja in preverljive hipoteze
• Izbrane in preverjene ustrezne raziskovalne metode
• Analiza rezultatov
• Oblikovana prijava teme doktorske naloge
• Javna predstavitev teme doktorske naloge
• Delo v skupini, timsko delo, porazdelitev nalog
• Priprava predstavitev svojega dela na konferencah domači in mednarodni znanstveni skupnosti ter na fakultetnem doktorskem seminarju