Individualno raziskovalno delo 1

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Samostojno raziskovalno delo na izbranem področju pod vodstvom izbranega mentorja. Raziskovalno delo se obvezno navezuje na preventivo za zdravje, konkretneje pa so vsebine odvisne od izbrane teme.

o Temeljit pregled relevantne in najsodobneje literature s širšega in z ožjega raziskovalnega področja.
o Oblikovanje raziskovalnih vprašanj
o Pregled obstoječih metod
o Analiza ustreznosti za odgovor na raziskovalna vprašanja, priprava merilnega instrumenta
o Pilotna študija, preizkus izvedljivosti, veljavnosti in ponovljivosti merilnega instrumenta
o Javna predstavitev raziskovalnega načrta