Genetika v javnem zdravju

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Uvod v genetiko v javnem zdravju
• Genetska epidemioogija:
– Pregled
– Družinska anamneza
– Dedovanje
• Farmakogenomika
• Genetsko presejanje novorojenčkov
• Onko-genetsko presejanje
• Nove tehnike genetskega testiranja
• Poligensko testiranje za kompleksne bolezni (SNP testiranje)
• Genetsko testiranje neposredno do potrošnika
• Etični vidiki genetike v javnem zdravju