Prehrana ob bolezenskih stanjih

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Prehransko presejanje – teoreticno.
2. Metode prehranske obravnave.
3. Priprava prehranskega nacrta.
4. Nacrtovanje prehranskih intervencij na podlagi razlicnih bolezenskih stanj.
5. Dietetske intervencije pri
– podhranjenosti in prehranjenosti
– presnovnih motnjah
– motnjah hranjenja
– boleznih prebavil,
– boleznih srca in ožilja,
– boleznih dihal,
– endokrinih boleznih,
– boleznih gibal,
– ledvicnih,
– krvnih,
– boleznih centralnega živcevja in duševnih motnjah;
– boleznih imunskega sistema,
– alergijah in intoleranci na hrano,
– okužbah,
– raku,
– perioperativna prehrana,
– prehrana življenjsko ogroženega bolnika
– prehrana bolnega otroka.
6. Študije primerov – na dokazih temeljeca prehranska terapija.
7. Metode spremljanja/ocenjevanja zaužite hrane.

Dostopnost