Praktično usposabljanje v delovnem okolju III

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Načrtovanje prehrane v različnih ustanovah – kjer poteka praktično usposabljanje: bolnišnica, dom za starostnike, zdravilišče, šole, športne ustanove, inštitut.
2. Senzorika živil, jedi, obrokov.
3. Sistem zagotavljanja varnosti pri pripravi obrokov in transportu obrokov za prehrano.
4. Prehransko presejanje.
5. Metode prehranske obravnave.
6. Priprava prehranskega načrta in spremljanje procesa prehranske terapije bolnika.
7. Sodelovanje z zdravstvenim timom.
8. Ocena zaužite hrane.