Klinična biokemija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Osnove klinične biokemije
• Osnove encimatike, klinični vidik
• Osnovne metode določanja biokemijskih parametrov v kliniki
• Krvni parametri – eksosomi
• Krvni parametri – lipidni profil
• Beljakovine imunskega sistema
• Hormoni
• Mikroelementi
• Plini v krvi
• Klinična biokemijska diagnostika srčno-žilnih bolezni
• Klinična biokemijska diagnostika jetrnih bolezni
• Biokemijske spremembe pri metabolnem sindromu
• Spremljanje oksidativnega stresa pri različnih prehranskih režimih
• Hormonske, encimske in metabolne spremembe pri različnih prehranah
• Klinično spremljanje zdravljenja z dieto pri različnih obolenjih