Genetika in nutrigenomika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Klasična genetika, zakoni dedovanja
• Zgradba DNA – organiziranost kromatina, zgradba gena
• Izražanje genov in njihovo uravnavanje
• Tehnike rekombinantne DNA
• Genomika – Transkriptomika
• Proteomika
• Metabolomika
• Izbrane teme nutrigenomike in nutrigenetike