Dietetika v javnem zdravju

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

– Uvod v javno zdravje in javno zdravstvene vidike prehrane in dietetike.
– Načela in osnovni koncepti dietetike v javnem zdravju.
– Populacijski zdravstveni pristopi pri prehranskih intervencijah in intervencijah v dietetiki.
– Pristopi evaluacije javnega zdravja z vidika prehrane in dietetike.
– Javno zdravstveni vidiki prehrane in management kroničnih nenalezljivih bolezni (debelost, kardiovaskularne bolezni, sladkorna bolezen tipa II, rak).
– Evaluacija svetovanja s področja dietetike v luči javnega zdravja.
– Globalni in evropski pristopi javnega zdravja z vidika prehrane in dietetike.
– Prehranska in živilska politika.
– Metodologije prehranskega raziskovanja.
– Epidemiologija prehrane in dietetike.
– Skupne razvojne strategije.
– Determinante zdravja.
– Modeli promocije zdravja na populacijski ravni.
– Merjenje vnosa hrane/živil.
– Ocena prehranskega statusa osebe/bolnika.
– Ugotavljanje prehranskih navad in količin zaužite hrane s posebnim ozirom na zahteve prehranske terapije.
– Primeri obravnave primerov ugotavljanja prehranskega statusa in prehranskih navad.
– Načrtovanje prehrane.
– Osnove varnosti živil.
– Individualno načrtovanje prehrane bolnika, vključujoč socialno-ekonomske, verske, etične, kulturne in zgodovinske vidike.
– Prehransko svetovanje in komunikacija.
– Metode in strategije svetovanja na področju dietetike.
– Delo in pristojnosti dietetika v zdravstvenem timu.
– Organizacija in etika prehranske podpore ter etika svetovanja na področju dietetike.
– Vpliv hranil na imunološki odgovor in vloga dietetika pri svetovanju.
– Posebnosti prehrane v posameznih življenjskih obdobjih.
– Posebnosti prehrane v zahtevnih pogojih okolja in pri različnih telesnih aktivnostih.
– Klinična prehrana pri različnih bolezenskih stanjih.
– Parenteralna in enteralna prehrana.
– Monitoring prehranske podpore.
– Analiza energijskega in hranilnega vnosa.
– Metode evalvacije v javnem zdravju in dietetike.

Dostopnost