Zimske aktivnosti v naravi

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Osnove alpskega in nordijskega smučanja ter drugih zimskih aktivnosti
• Zgodovina in razvoj alpskega in nordijskega smučanja
• Skrb za zimsko opremo ter ustrezna priprava opreme na zimske aktivnosti
• Didaktika in metodika šole alpskega smučanja do stopnje za pridobitev strokovne usposobljenosti
• Osnove didaktike in metodike teka na smučeh
• Vsebina načrtovanja in izvedbe zimskih aktivnosti na snegu (drsanje, hokej, sankanje, krpljanje, zimski pohod, smučanje z baklami)
• Organizacija in izvedba tabora zimskih aktivnosti na snegu in programov gibalne/športne aktivnosti v zimskem okolju (izbor lokacije;, priprava aktivnosti, opreme in pripomočkov; skrb za varnost; ukrepi ob nesrečah na snegu; organizacija družabnih aktivnosti)
• Zakonodaja s področja varnosti na smučiščih

Dostopnost