Vadba v tekmovalnem športu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Pregled zakonitosti športnega treniranja
• Vrhunski šport
• Fiziološke značilnosti vrhunskih športnikov
• Ocena športne pripravljenosti
• Fiziološke osnove treninga
• Spremljanje in vrednotenje trenažnega procesa
• Napredna periodizacija in planiranje:
o Trening moči
o Prenos moči v hitrost
o Agilnost
o Anaerobna moč
o Vzdržljivost v moči
o Aerobna vzdržljivost
• Prilagajanje trenažnega procesa na podlagi vnosa makrohranil