Vadba v rekreaciji

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Umestitev rekreativne športne vadbe:
• Vpliv vsakodnevnih prostočasnih in poklicnih obremenitev na zdravje in telesno zmogljivost
• Odnos med telesno zmogljivostjo in zdravjem
• Orodja za analizo poklicnih in vsakodnevnih obremenitev
• Vrednotenje telesne zmogljivosti rekreativnega športnika
o Preprosti testi moči, vzdržljivosti, gibljivosti, ravnotežja in koordinacije
• Učinki vadbenih sredstev in metod na organizem športnika začetnika in rekreativnega športnika
• Medsebojni vpliv športne vadbe, vsakodnevnih in poklicnih obremenitev na človeško telo

Načrtovanje rekreativne športne vadbe
• Postavljanje ciljev glede na življenjski slog posameznika
• Načrtovanje športne vadbe za rekreativnega športnika
• Izvedbene oblike rekreativne športne vadbe

Psihosocialni vidik rekreativnega udejstvovanja v športu:
• Motivi za udejstvovanje v športu
• Pomen športno rekreativnega udejstvovanja na ožje in širše socialno okolje (družina, službeno okolje)

Doping v rekreativnem športu