Vadba pri kroničnih nenalezljivih boleznih - nevrološki vidik

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Dejavniki tveganja in etiologija najpogostejših nevroloških obolenj in poškodb centralnega živčevja:
• Prevalenca in incidenca obolenj
• Dejavniki tveganja
• Mehanizmi razvoja bolezni

Kratkoročni in dolgoročni odzivi telesa na vadbo:
• Odzivi in prilagoditve centralnega živčnega sistema
• Odzivi in prilagoditve perifernega živčnega sistema

Vadba kot primarno preventivno sredstvo:
• Vadba za vzdrževanje nevroloških funkcij
• Vadba za preprečevanje pogostih nevroloških obolenj
• Vloga aerobne vadbe kot sredstva za krepitev zdravja in telesnih sposobnosti oseb z nevrološkimi obolenji
• Vloga vadbe za moč kot sredstva za krepitev zdravja in telesnih sposobnosti oseb z degenerativnimi obolenji
• Vloga vadbe za razvoj koordinacije in ravnotežja kot sredstva za krepitev zdravja in telesnih sposobnosti oseb z nevrološkimi obolenji

Prilagojena vadba za krepitev zdravja oseb z nevrološkimi motnjami centralnega živčevja:
• Cerebralna paraliza
• Epilepsija
• Multipla skleroza
• Shizofrenija
• Demenca
• Živčno-mišične bolezni
• Parkinsonova bolezen in nevrodegenerativne bolezni
• Poškodbe živčevja
• Možganska kap

Komunikacija z drugimi zdravstvenimi sodelavci:
• Sodelovanje z zdravnikom pri določanju primerne količine in vsebine vadbe
• Kontraindikacije za vadbo

Vrednotenje napredka vadečih:
• Ocena začetnega stanja s specifičnimi funkcionalnimi testi
• Spremljanje napredka in prilagajanje programa

Dostopnost