Uvod v psihologijo

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Pomen in vloga psihologije v kineziologiji
• Psihološke raziskovalne metode in tehnike
• Uvod v psihični razvoj človeka; razvojne zakonitosti in dejavniki razvoja; razvojne teorije; temeljne značilnosti razvoja po posameznih razvojnih področjih in obdobjih; aplikacija spoznanj s področja razvojne psihologije za delo kineziologa
• Stres in zdravje; dejavniki stresa in posledice stresa; izgorelost; psihosomatska obolenja; spoprijemanje s stresom; učinkovito soočanje z obremenitvami na delovnem mestu in življenju nasploh.
• Komunikacija: pomen učinkovite komunikacije pri delu kineziologa; verbalni in neverbalni vidiki komunikacije; učinkovito sporočanje in sprejemanje sporočil, vloga socialnih spretnosti s poudarkom na reševanju problemov in konfliktov; komunikacija kot medosebna transakcija: sporočilni pomen čustev – ravnanje s čustvi (ustrezni/neustrezni načini sporočanja čustev; razvoj empatije).

Dostopnost