Psihologija športa

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Povezanost telesnega, gibalnega, spoznavnega, čustveno-osebnostnega razvoja; vloga osebnosti v športu; emocije in športna vadba; kognitivni vidiki športne vadbe

• Procesi učenja s poudarkom na principih psihomotoričnega učenja; nevrofiziološke osnove učenja; psihološki dejavniki uspešnega motoričnega učenja

• Učinki gibalne/športne aktivnosti na posameznikovo psihološko blagostanje in kakovost življenja;

• Motivacija in gibalna/športna aktivnost; značilnosti motivacijskega procesa, vrste motivacije, pomembnejše motivacijske teorije v gibalni aktivnosti in športu

• Spol in gibalna aktivnost ter športno udejstvovanje na področju vrhunskega športa, športne rekreacije in šolske športne vzgoje

• Obravnava nekaterih negativnih učinkov športnega udejstvovanja (agresivnost, nasilje, doping v športu)

• Povezanost telesnega, gibalnega, spoznavnega, čustveno-osebnostnega razvoja; vloga osebnosti v športu; emocije in športna vadba; kognitivni vidiki športne vadbe

• Procesi učenja s poudarkom na principih psihomotoričnega učenja; nevrofiziološke osnove učenja; psihološki dejavniki uspešnega motoričnega učenja

• Učinki gibalne/športne aktivnosti na posameznikovo psihološko blagostanje in kakovost življenja;

• Motivacija in gibalna/športna aktivnost; značilnosti motivacijskega procesa, vrste motivacije, pomembnejše motivacijske teorije v gibalni aktivnosti in športu

• Spol in gibalna aktivnost ter športno udejstvovanje na področju vrhunskega športa, športne rekreacije in šolske športne vzgoje

• Obravnava nekaterih negativnih učinkov športnega udejstvovanja (agresivnost, nasilje, doping v športu)