Preventiva in rehabilitacija poškodb spodnjega dela telesa v športu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Osnovni medicinski pojmi (etiologija, incidenca, prevalenca, …)

Anatomija spodnjih okončin
o Kosti, mišice, vezi in druge strukture ledvene hrbtenice in križnično-črevničnega sklepa
o Kosti, mišice, vezi in druge strukture medeničnega predela in kolka
o Kosti, mišice, vezi in druge strukture kolena in stegna
o Kosti, mišice, vezi in druge strukture gležnja in stopala
o Funkcije mišic spodnjih okončin
Živčno-mišično upravljanje gibanja s poudarkom na spodnjem delu telesa
o Medmišična koordinacija cikličnih gibanj (tek)
o Medmišična koordinacija acikličnih gibanj (skoki, doskoki, brce)
o Razvoj gibalnih vzorcev in gibalno učenje
Biomehanika spodnjega dela telesa
o Ključni biomehanski parametri kinematike in dinamike spodnjega dela telesa in spodnjih okončin
o Primerni in kvarni biomehanski vzorci gibanja spodnjega dela telesa

Mehanizmi nastanka poškodb z biomehanskega vidika

Epidemiologija poškodb zspodnjega dela telesa
o Pogostost poškodb spodnjih okončin v različnih športih
o Epidemiologija poškodb in obolenj ledvene hrbtenice in križnično-črevničnega sklepa v kontekstu športa
o Pogostost posameznih poškodb spodnjega dela telesa

Najpogostejše poškodbe spodnjega dela telesa
o Fasetna bolečina, diskogena bolečina, hernia medvretenčne ploščice, boleči križnično-črevničnovinični sklep, poškodbe gležnja, poškodba sprednje križne vezi, natrganine mišic, dimeljska bolečina, poškodbe kolateralnih kolenskih vezi, sprednja kolenska bolečina
· Gibalna terapija za spodnjega dela telesa
o Vadbena sredstva za razvoj jakosti spodnjega dela hrbta, kolkov, kolena in gležnja
o Raztezne vaje za mišice spodnjega dela hrbta, kolkov, kolena in gležnja
o Lokalne stabilizacijske vaje spodnjega dela hrbta, kolkov, kolena in gležnja
o Globalne stabilizacijske vaje
o Integracija in ciklizacija vadbenih vsebin – analitični in lokalni pristop
o Integracija in ciklizacija vadbenih vsebin – sintetični in globalni pristop
o Preventivni in kurativni ukrepi za preprečitev poškodb in deformacij ledvene hrbtenice v športu
Podporne tehnike v preventivi in rehabilitaciji
o Uporaba bandaž v preventivi in rehabilitaciji poškodbspodnjega dela telesa
o Uporaba elastičnih trakov v preventivi in rehabilitaciji poškodb spodnjega dela telesa
o Uporaba fizikalnih agnesov (herbalne obloge, ultrazvok, termoterapija, balneoterapija, električna in magnetna stimulacija) v rehabilitaciji poškodb spodnjega dela telesa
Klinično vrednotenje spodnjega dela telesa
o Palpacija spodnjih okončin in spodnjega dela trupa
o Testiranje jakosti mišic spodnjih okončin in spodnjega dela trupa
o Testiranje gibljivosti mišic spodnjih okončin in spodnjega dela trupa
o Funkcionalni testi spodnjih okončin in spodnjega dela trupa
o Osnove ocenjevanja ustreznosti telesne drže (spoznavanje različnih metod in njihova uporabnost v praksi)
o Slikovne tehnike za vrednotenje spodnjih okončin in spodnjega dela trupa
Zunanji dejavniki tveganja za nastanek poškodb spodnjega dela telesa
o Oprema kot dejavnik tveganja za poškodbe spodnjega dela telesa
o Trenažni proces kot dejavnik tveganja za poškodbe spodnjega dela telesa
o Okolje kot dejavnik tveganja za poškodbespodnjega dela telesa
Notranji dejavniki tveganja za nastanek poškodb spodnjega dela telesa
o Starost in spol kot dejavnika tveganja za poškodbe spodnjega dela telesa
o Struktura in funkcija kot dejavnika tveganja za poškodbe spodnjega dela telesa
o Gibalne sposobnosti kot dejavniki tveganja za poškodbe spodnjega dela telesa
o Asimetrije v športu in pomen odpravljanja za preventivo