Praktično usposabljanje 1

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Priprava študentov na prakticno usposabljanje: predstavitev pravilnika Prakticnega usposabljanja, pregled možnih ucnih zavodov, predstavitev dokumentacije prakticnega usposabljanja, pregled Izjave ucnega zavoda, zbiranje Izjav ucnih zavodov, evalvacija prakticnega usposabljanja, pregled dokumentacije.

Prakticno usposabljanje se izvaja v organizacijah v Sloveniji, ki vsebinsko pokrivajo podrocje dela povezana z kineziologijo in ga praviloma študent izbere iz nabora delovnih organizacij. Izjemoma je možno izvajanje v tujini.