Praktično usposabljanje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Priprava študentov na praktično usposabljanje: predstavitev pravilnika Praktičnega usposabljanja, pregled možnih učnih zavodov, predstavitev dokumentacije praktičnega usposabljanja, pregled Izjave učnega zavoda, zbiranje Izjav učnih zavodov, evalvacija praktičnega usposabljanja, pregled dokumentacije.

Praktično usposabljanje se izvaja v organizacijah v Sloveniji, ki vsebinsko pokrivajo področje dela povezana z kineziologijo in ga praviloma študent izbere iz nabora delovnih organizacij. Izjemoma je možno izvajanje v tujini.

Dostopnost