Osnove analize gibanja

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Merilne skale, in karakteristike merilnih veličin
• Izvor merilnih napak in njihova omejitev
• Modeli meritev (klasični in guttmanov)
• Porazdelitev kinezioloških spremenljivk. Transformacije in normalizacija podatkov.
• Konstrukcija merilnega instrumenta in definicija predmeta meritev
• Tipi merilnih instrumentov. Izbor primernega merilnega instrumentarija.
• Standardizacija merilnega postopka in postavitev merilnih značilnosti.
• Zanesljivost meritev, metode vrednotenja zanesljivosti
• Veljavnost merjenja kvantitativnih mer. Diagnostična in prognostična vrednost.
• Občutljivost in objektivnost merjenja kinezioloških spremenljivk
• Kineziološki testi, postopki in mere osnovnih antropoloških značilnosti in sposobnosti.
• Meritev osnovnih motoričnih dimenzij. Model motoričnih sposobnosti.
• Nabor merilnih instrumentov gibalnih spremenljivk. Planiranje in organizacija meritve gibalnih sposobnosti.

Dostopnost