Okoljska fiziologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Vzdrževanje homeostaze v spremenjenih okoljskih pogojih
2. Telesna aktivnost v vročem okolju
2.1 obremenitve v vročem okolju
2.2 fiziološki odziv v vročem okolju
2.3 adaptacije na dolgotrajno izpostavljenost vročemu okolju
2.4 tveganja in ukrepi v vročem okolju
3. Telesna aktivnost v mrazu
3.1 obremenitve v hladnem okolju
3.2 fiziološki odziv v hladnem okolju
3.3 adaptacije na dolgotrajno izpostavljenost hladnemu okolju
3.4 tveganja in ukrepi v hladnem okolju
4. Telesna aktivnost na globini
4.1 fizikalne zakonitosti v vodi
4.2 obremenitve v globini
4.3 fiziološki odziv v globini
4.4 adaptacije na dolgotrajno izpostavljenost globini
4.5 tveganja in ukrepi v globini in pri dvigu na površje
4.6 potop na dah in potop s komprimiranim zrakom
5. Telesna aktivnost na veliki višini
5.1 fizikalne zakonitosti na višini
5.2 obremenitve na višini
5.3 fiziološki odziv na višino
5.4 adaptacije na dolgotrajno izpostavljenost višini
5.5 tveganja in ukrepi na višini
5.6 trening na višini
6. Okolje z zmanjšano težnostjo (bed rest)
6.1 fizikalne zakonitosti v okolju z zmanjšano težnostjo
6.2 obremenitve v okolju z zmanjšano težnostjo
6.3 fiziološki odziv v okolju z zmanjšano težnostjo
6.4 adaptacije na dolgotrajno izpostavljenost v okolju z zmanjšano težnostjo
6.5 tveganja in ukrepi v okolju z zmanjšano težnostjo
7. Telesna aktivnost v okolju s povečano onesnaženostjo
7.1 obremenitve onesnaženega okolja
7.2 interakcija onesnaženega okolja in vadečega posameznika
7.3 oksidativni stres
7.4 tveganja in ukrepi v okolju z onesnaženim zrakom