Informatika v raziskovanju

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Predavanja:
Informatika, informacijski sistem in informacijska družba (strojna oprema programska oprema, podatki in podatkovne baze, ljudje in organizacija);
Informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) (vrste omrežij, sestavni deli omrežja, sodobne telekomunikacijske storitve, Internet in njegove storitve, internet stvari (Internet of Things), telesno senzorsko omrežje (Body Sensor Networks), orodja za skupinsko delo, uporaba IKT za obveščanje in ozaveščanje, uporaba elektronskih virov, e-izobraževanje in njegovi primeri);
Uporaba IKT v raziskovanju (namen, specifična programska in strojna oprema, prednosti);
Informacijska in kibernetska varnost (kriptiranje podatkov, elektronski podpis, varovanje zdravstvenih podatkov, zakonske podlage, standardi);
Smernice, strategije in projekti na področju informatizacije Slovenije (npr. e-zdravje, strategija kibernetske varnosti, strategija razvoja informacijske družbe).

Vaje:
Postopek tehničnega oblikovanja primarnega dokumenta (napredno delo z urejevalnikom besedil);
Orodja za zajemanje, obdelavo in izdelavo slik;
Orodja in napredne funkcije za delo s preglednicami (napredno delo z urejevalnikom preglednic, funkcije, formule, grafi, vrtilne tabele in vrtilni grafikoni, spajanje dokumentov, itn.);
Iskanje virov v specializiranih zbirkah podatkov (npr. Sciencedirect, EBSCO) in po svetovnem spletu;
Orodja za citiranje, navajanje, zbiranje, označevanje in komentiranje virov;
Spletna orodja za skupinsko delo (npr. Google Drive, deljenje virov in druge napredne funkcije).

Dostopnost