Gimnastika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Študenti se bodo naučili praktičnih prvin ženske in moške gimnastike.
• Usvojili bodo metodiko prvin, znanja ter kompetence za poučevanje športne gimnastike.