Gibalna terapija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

M1 (1,5 KT): Osnove vadbenih metod in sredstev
• Ciklizacija v procesu športne vadbe
• Gibljivost mišično tetivnega kompleksa:
o Omejitveni dejavniki (biološko, nevrološko ozadje, vpliv okolja)
o Sorazmerja v gibljivosti
o Pregled sredstev in metod za razvoj gibljivosti
o Vpliv vadbe na omejitvene dejavnike in gibalne vzorce
• Jakost in moči mišičnega sistema:
o Omejitveni dejavniki (biološko in nevrološko ozadje)
o Razmerja v moči in jakosti
o Pregled sredstev in metod za razvoj jakosti in moči
o Vpliv vadbe jakosti in moči na omejitvene dejavnike in gibalne vzorce
• Hitrost:
o Pojavne oblike hitrosti
o Omejitveni dejavniki hitrosti
o Pregled sredstev in metod za razvoj hitrosti
o Vpliv vadbe hitrosti na omejitvene dejavnike
• Funkcionalna sklepna stabilnost in ravnotežje:
o Model stabilnosti
o Omejitveni dejavniki in povezava z ostalimi sposobnostmi
o Sredstva in metode za razvoj sklepne stabilnosti in ravnotežja
o Vpliv vadbe sklepne stabilnosti na omejitvene dejavnike in gibalne vzorce

M2 (1,5 KT): Osnove Gibalne terapije (GT)
• Zgodovina razvoja GT
• Terminologija GT
• Področja delovanja GT
• Načela GT (progresivnosti, nadpražnosti, rednosti, kumulativnosti, stabilnosti, mobilnosti in moči)
• Ocenjevalne in merilne metode za moč/jakost, gibljivost/mobilnost in stabilnost vseh večjih sklepnih sistemov človeškega telesa
• Funkcionalno-anatomsko-biomehanski pristopi za izbor vadbenih sredstev (funkcionalna anatomija, biomehanski principi, artrokinematika in osteokinematika)
• Osnove vrednotenja gibalnih vzorcev
• Delovanje rehabilitacijske ekipe

M3 (1,5 KT): Akutna in subakutna faza rehabilitacije
• Tehnike pasivnega razgibavanja (anatomsko biomehanski principi, tehnike in načela)
• Asistirano gibanje (načini aplikacij, metode asistence, vidiki mobilnosti in jakosti)
• Posedanje (tehnike obračanja, premeščanja in posedanja negibnih ljudi)
• Vstajanje
• Učenje hoje (različni pristopi, podporne tehnike, tehnika hoje z vidika različnih patologij)
• Načela PNF tehnik (Nevrološka načela PNF tehnik, njihovi učinki, vključevanje v rehabilitacijski proces)

M4 (1,5 KT): Preventiva in pozna rehabilitacija
• Vadba mišične jakosti in moči za vse telesne segmente
• Vadba gibljivosti ter mobilnosti za vse telesne segmente
• Vadba sklepne stabilnosti za vse telesne segmente
• Vidiki upoštevanja ustrezne ciklizacije in načel športne vadbe
• Postopnost prehoda na športni teren
• Pomen preventive in specifike ključnih športnih disciplin

Dostopnost