Biokemija in histologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Biokemija

Osnovna biokemijska načela:
– Zgradba snovi
– Kemijska vez
– Fizikalne in kemične spremembe
– Agregatna stanja
– Voda, vodikova vez, fizikalne lastnosti vode
– Fazni diagram
– Raztopine, solvatacija, koligativne lastnosti
– Osmosa, difuzija, gradient
– Kisline in baze, disociacijska konstanta, pK, pH, pufri, regulacija pH v telesu

Termodinamika živih sistemov:
– Osnove termodinamike: termodinamika, toplota, toplota pri faznih spremembah, prenašanje toplote, delo, moč, izkoristek
– Viri energije za mišično delo

Osnove biokemije gibanja in športa:
– Presnova: Anabolne in katabolne reakcije
– Osnovna biokemija beljakovin
– Osnovna biokemija ogljikovih hidratov
– Osnovna biokemija lipidov

Regulacija presnove pri gibanju in športu:
– Osnove regulacije presnove
– Biokemija visoko intenzivnega gibanja
– Biokemija vzdržljivostnega gibanja
– Biokemija visoko intenzivne intervalne vadbe

Histologija
Uvod v histologijo:
– Celice, povezave med celicami in medceličnina
– Priprava histoloških preparatov, osnovne metode neselektivnih in selektivnih barvanj, osnove mikroskopiranja

Zgradba in vrste tkiv vretenčarjev:
– Epiteliji in vezivno tkivo
– Struktura skeletne, gladke in srčne mišic
– Kost
– Hrustanec
– Tetive in ligamenti
– Kri, krvna plazma, celice in telesca
– Dihala in prebavila

Spremembe mišičnega tkiva pri športu, v bolezni in poškodbi

Obnova kosti po poškodbi