Atletika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Tehnika gibanja posameznih atletskih disciplin (šprint in štafetni teki, skok v višino, skok v daljino, sun krogle, met žogice) in različnih gimnastičnih vaj
• Osnovna pravila atletskih disciplin
• Metodika učenja posameznih atletskih disciplin, kompleksnejših gimnastičnih vaj in gibalnih spretnosti
• Podrobno spoznavanje omejitvenih dejavnikov posameznih motoričnih sposobnosti in funkcionalnih lastnosti ter njihov pomen za uspešnost v posameznih atletskih disciplinah in gibanjih v ostalih športnih disciplinah (ekipni športi, igre z loparji, borilni športi in gibanje v in na vodi)
• Razumevanje gibanja s pomočjo osnovnih biomehanskih zakonitosti
• Stopnjevanje intenzivnosti vadbe na podlagi biomehanskih in fizioloških zakonitosti