EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi

Spoštovana študentka, spoštovani študent,

EVROŠTUDENT VII je znanstvena mednarodna raziskava o socialnih in ekonomskih razmerah študentov/k, ki jo za Slovenijo izvaja Pedagoški inštitut. Študente/ke sprašujemo o njihovem študiju in življenjskih pogojih, kot na primer vstopu v visoko šolstvo, značilnostih in časovni razporeditvi študija, delu ob študiju, sredstvih, stroških in stanovanjskih razmerah, mobilnosti ter počutju.

Prejšnji teden ste prejeli vabilo k sodelovanju v raziskavi EVROŠTUDENT VII na vaš Študijski informacijski sistem.

Ker je vaše mnenje pomembno in lahko prispeva k izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja študentov ter kakovosti visokošolskega študija v Sloveniji, vas ponovno vabimo, da do 15. junija 2019 namenite približno 30 minut vašega časa in izpolnite vprašalnik na povezavi: https://www.1ka.si/a/216885

International students are also invited to participate in the EUROSTUDENT VII survey. Since your opinion is important and can contribute to the improvement of the social and economic situation of students and the quality of higher education in Slovenia, we invite you to spend approximately 30 minutes of your time till June 15 2019 and fill in a questionnaire on the link: https://www.1ka.si/a/216890

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo!

Raziskovalna skupina
Pedagoškega inštituta
v Ljubljani

Dostopnost