Erasmusov Intenzivni program PRO-ACTE

UP Fakulteta za vede o zdravju je od 25.3. do 3.4.2014 organizirala Erasmusov Intenzivni program PRO-ACTE. Intenzivni program PRO-ACTE je triletni projekt (2012-2014), finančno podprt s strani Evropske skupnosti. V projektu je sodelovalo osem partnerjev iz petih evropskih držav (Belgija, Finska, Nizozemska, Poljska, Slovenija). IP PRO-ACTE združuje študente in učitelje visokošolskih zavodov in univerz, ki študirajo oziroma poučujejo na področju zdravstvene nege in socialnega dela.